Kvinnor

Kvinnosektionen ansvarar för att planera och genomföra all verksamhet som berör i första hand kvinnor. De hjälper även till med barnverksamhetens planering och genomförande. Kvinnosektionen firar bland annat i viktiga dagar som Internationella kvinnodagen och Morsdag genom att anordna knytkalas, middagar och fester.

Kvinnosektionen har ledamöter representerade i föreningens huvudstyrelse samt hos Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige (AKF).

Ordförande
Janet Barhanna

Ledamöter
Yildiz Kerimo
Peyruze Poli
Rahel Poli
Pervin Poli
Teres Baryawno
Fehime Poli
Pere Dag
Seyde Hawsho