Medlem

Föreningen har i dagsläget ca 450 medlemmar i alla åldrar, med en jämn könsfördelning. Samtliga medlemmar finns sammanställda i ett centralregister som har ordnats av Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS), Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige (AUF) och Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige (AKF).

Om Du vill ansöka om medlemskap i vår förening, anmäl dig genom att ladda ner formulär ovan, fyll i och skicka via vanligt post till Assyrien Kulturcenter i Botkyrka, Box 77, 145 01 Norsborg.

Medlemskostnad
Vuxna (över 18 år): 100 kr/år
Studenter/pensionärer/arbetslösa: 50 kr/år
Barn och ungdomar (under 18 år): 20 kr