Medlem

Föreningen har i dagsläget ca 400 medlemmar i alla åldrar, med en jämn könsfördelning. Samtliga medlemmar finns sammanställda i ett centralregister som har ordnats av Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS), Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige (AUF) och Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige (AKF).

Om Du vill ansöka om medlemskap i vår förening, anmäl dig genom att ladda ner formulär ovan, fyll i och skicka via vanligt post till Assyrien Kulturcenter i Botkyrka, Box 77, 145 01 Norsborg.

Medlemskostnad
18-64 år: 200 kr/år
65 år och äldre: 100 kr/år
6-17 år: 50 kr/år