Barn

Föreningen bedriver barnverksamhet för barn i åldrarna 0-15 år. Det är föräldrarna till barnen som är ansvariga för aktiviteterna där de själva fått välja vilken vecka och aktivitet de vill ansvara över.

Det senaste året har flera olika aktiviteter genomförts, exempelvis:
tårttävling, tipspromenad, halloweenfest, plantera växter, julpyssel och rit-tävling mm.

För mer information om våra barnaktiviteter vänligen kontakta oss.